leaf
grapes
leaf

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Wijnwinnaars 2017

1. Toepassingsgebied
Op alle leveringen en verplichtingen van Wijnwinnaars, ook die via www.wijnwinnaars.nl worden aangeboden en overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden  van toepassing, welke wij op uw verzoek graag ter beschikking stellen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Contractspartij
sluit uitsluitend overeenkomsten voor de verkoop van wijnen met:
a. natuurlijke personen, die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben; bij de aflevering kan de leeftijd gecontroleerd worden. Met de acceptatie van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden bevestigt u dat u meerderjarig bent en rechtsgeldig wijn mag kopen en bezitten in het land waar u woont.

3. Aanbiedingen.
De producten op onze website worden onverbindend aangeboden, en nodigen u uit om een order te plaatsen. Door het bestelformulier in te vullen, biedt u aan om een overeenkomst met ons te sluiten. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van bevestiging per email. De aanbieding van de producten op onze website zijn niet bindend en zijn onder voorwaarde van beschikbaarheid. In verband met beperkte beschikbaarheid bij sommige wijnen, behouden wij ons het recht voor om op eigen initiatief het aantal van de bestelling aan te passen. De beschrijving van de wijn is afhankelijk van de impressie en smaak van de wijnproever en biedt derhalve geen garantie voor smaak of garantie anderszins. Afwijkingen van de productbeschrijving zijn, mits redelijk, mogelijk. Wij zijn gerechtigd om vervangende producten te leveren.

4. Jaargang
De jaargangen als aangeduid in onze webshop zijn indicatief. Indien een jaargang niet langer beschikbaar is, dan behouden wij ons het recht voor om, zonder voorafgaand overleg, producten van andere jaargangen te leveren, mits de kwaliteit en prijs gelijkwaardig is. Indien u geen afwijkende jaargangen geleverd wilt hebben, dan dient u dat kenbaar te maken bij uw bestelling. De informatie op fles, als getoond op de website, is niet altijd in overeenstemming met de geleverde producten. Voor de beschrijving dient u de order te raadplegen.


5. Levering
De informatie als opgenomen in de orderbevestiging, met name levertijden, zijn bij benadering. Het is geoorloofd om de producten in delen te leveren, tenzij u dat uitdrukkelijk anders heeft bepaald bij de order. Claims in verband met deelleveringen, verlate leveringen en niet-leveringen wegens uitverkochte wijnen worden niet gehonoreerd, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. U bent verplicht om de levering te accepteren; indien u dat niet doet treedt u in ontvangst verzuim. Indien u een ondernemer bent, dan gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten op u over op het moment dat wij de producten overdragen aan de transporteur. Indien u een consument bent, dan gaat het risico van verlies of beschadiging van de producten op u over op het moment dat u de producten in ontvangst neemt. Het riscio van verlies of beschadiging van de producten gaat in elke geval op u over indien u in ontvangst verzuim treedt.

6. Transport en Betaling
De transportkosten voor leveringen in andere landen zijn op aanvraag. U kunt door middel van overmaking per bank betalen. Indien een betaling wordt geweigerd door de omstandigheden (foute bankrekeningnummer, onbeveilgde rekening), mogen wij ook de bankkosten in rekening brengen om betaling te doen slagen. De geleverde producten blijven eigendom van totdat alle openstaande betalingen ontvangen zijn. Alleen met toestemming van is het toegestaan om op factuur producten te ontvangen.


7. Reclame / Transportschade
Overduidelijke transportschade moet gedocumenteerd worden onmiddellijk na ontvangst van de producten. Niet zichtbare schade of gebreken aan de producten moeten onmiddellijk bij ons kenbaar gemaakt worden na ontdekking. Wij zullen vervolgens met u contact opnemen over de afhandeling van de schade in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (vervanging, herstel, korting, of ontbinding van de overeenkomst).


8. Annulering
Zonder opgave van redenen kunt u binnen 14 dagen de overeenkomst annuleren (per brief, fax of email), of - indien de producten geleverd zijn voor afloop van de termijn - door retourzending van de producten. De termijn vangt aan op het moment van totstandkoming van de overeenkomst (per email). De annuleringsperiode is voldoende om de annulering van het product (ongeopend in de verpakking) retour te zenden. De annulering moet gezonden worden naar: De kosten voor terugzending van de producten zijn voor uw rekening. Neemt u alstublieft contact met ons op per telefoon (of email) voordat u de producten retour zendt.


9. Gevolgen
In geval van een geldige terugname van de goederen, dienen de wederzijdse verplichtingen en alle voordelen daarvan (bijvoorbeeld rente) ongedaan gemaakt. Indien wij de producten, in verslechterde coditie terug ontvangen, dan dient u compensatie daarvoor te betalen. U hoeft uitsluitend compensatie te betalen indien u de producten behandeld of in gebruik genomen heeft, anders dan in het gebruik nemen van de functies en karakeristieken waarvoor de producten bestemd zijn. Onder de functies en karakteristieken wordt verstaan het testen en evalueren van het product, zoals het gebruikelijk is in een winkel. Transporteerbare producten worden retour gezonden op uw risico. Verplichtingen om teruggave van betalingsverplichtingen dien te worden gemaakt binnen 30 dagen na ontvangst van uw annulering, of ontvangst van de goederen. Deze periode vangt aan voor ons op het moment van ontvangst.

10. Internet en Aansprakelijkheid
Wijnwinnaars probeert complete en volledige informatie te presenteren op haar website. Echter, we garanderen niet dat alle informatie op onze website compleet en volledig is. Dit is ook van toepassing voor alle externe websites, waarnaar wij doorverwijzen, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks. Anders dan de wettelijke aansprakelijkheden aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de geleverde producten, aangezien het verbruiksgoederen betreft.

11. Privacy en Slotbepalingen
Door uw order verklaart u dat wij uw gegevens mogen gebruiken en opslaan voor ons klantenbestand. De beveiliging van onze data heeft onze hoogste prioriteit. Uw email adres zal voor reclamedoeleinden gebruikt worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. In het bijzonder vindt overdracht van gegevens naar een derde plaats (naar pakket services en financiele instellingen) voor zover nodig om onze contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig, in het geheel of gedeeltelijk is, dan zal dat geen effect sorteren voor de geldigheid van de overige bepalingen en/of gehele overeenkomst. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst en deze algemene voorwaarden worden beslecht door de bevoegde rechter.

12. Leveringen onder de achtien jaar.
Wijnwinnaars levert uitsluitend en alleen aan mensen die achtien jaar en ouder zijn. Bij verdachte bestellingen zullen we dit controleren.

 


Wijnwinnaars
Luijbenstraat 21
5212 AB  Den Bosch
Tel: 073 6101213
E-Mail: info@wijnwinnaars.nl

KvK: 17143125
BTW nummer: NL001744507B27
 

 

 
 • Rode wijn

  Wij presenteren je met liefde onze rode wijnen, van krachtig en vol tot stevig en fruitig.

  Meer rode wijn
 • Witte wijn

  Witte wijnen, van droog tot zoet, van fruitig tot fris. Vol smaken en aroma’s die je niet snel zult vergeten.

  Meer witte wijn
 • Rosé

  Bijzondere en unieke rosé wijnen. Passend bij een heerlijke lentedag of een zwoele zomeravond.

  Meer rosé
 • Bubbels!

  Een selectie bubbels: mousserende wijnen met zorg geselecteerd voor iedere (feestelijke) gelegenheid!

  Meer bubbels!

Advies en levering aan restaurants

Wijn/spijs-advies en exclusieve levering aan restaurants.
Exclusieve wijnen van kleinere wijnhuizen uit Europa.
Beproefd door vinoloog Wouter Bensdorp en Jos Oerlemans (gecertifeerd WSET II)
Gratis bezorging aan restaurants in de omgeving van Den Bosch.
Bel voor een prijslijst: 073 6101213 / 0622921764.